શુભ ધનતેરસ….श्री महालक्ष्मी अष्टकम् स्तोत्रम् ….

by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો,

        આજે છે આસો વદ તેરસ એટલે કે ધનતેરસ. આજના દિન પર તો ઘરે ઘરે શ્રી લક્ષ્મીજીની પૂજા અર્ચના થશે. પણ ધનની પુજા કરવાની સાથે સાથે ચાલો આ દિવાળીએ કંઈક એવુ કરીએ કે આપણા ઘરની સાથે સાથે બીજાના ઘરમાં પણ ખુશીઓના દીપ પ્રગટે. આપણે હંમેશા સાંભળીએ છીએ કે પૈસાનો લોભ, લાલચ કે અતિસંગ્રહ ન કરવો જોઈએ પણ તેનો સદકર્મમાં ઉપયોગ પણ થવો જોઈએ. અને આ લક્ષ્મી દીન દુખિયા લોકો કે બાળકોના ચહેરા પર ખુશી લાવે તો, તો તો સાચે જ એનો ઉપયોગ સાર્થક થાય ખરું ને ! તો ચાલો આ વખતે સંકલ્પ કરીએ કે વધારે નહી તો કાંઈ નહી પણ એકાદ આવા અનાથ કે ગરીબ બાળકને મદદ કરીએ અને એના ચહેરાની ખુશી માત્ર એની જ નહી આપની પણ  દિવાળી સુધારી દઈએ. તો આ સંકલ્પ સાથે ચાલો લક્ષ્મી માતાની આરાધના આ અષ્ટક્મ સ્તોત્રથી કરીએ.

 

  Lakshmiji

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।
शङ्ख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ते॥१॥

नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयङ्करि।
सर्वपाप हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥२॥

सर्वज्ञे सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयञ्करि।
सर्व दुःख हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥३॥

सिद्धि बुद्धि प्रदे देवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनि।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्ति महेश्वरि।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥५॥

स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे।
महापाप हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥६॥

पद्मासन स्थिते देवि परब्रह्म स्वरूपिणि।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कार भूषिते।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेद् भक्तिमान्नरः।
सर्व सिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा॥९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वितः॥१०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्।
महालक्ष्मी भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा॥११॥

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: