Author Archive

પાંચમું નોરતું…जय मा स्कन्दमाता…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 25, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ પાંચમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો પાંચમું નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા સ્કન્દમાતા સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

” सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया I

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी II “

         ભગવાન સ્કંદ કુમાર કાર્તિકેય ના નામે પણ ઓળખાય છે. આ જ ભગવાન સ્કંદની માતા હોવાને કારણે માઁ દુર્ગાજી આ સ્વરૂપને સ્કંદમાતાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

        તેમના વિગ્રહમાં ભગવાન સ્કંદજી બાળરૂપમાં તેમના ખોળામાં બેસેલા હોય છે. સ્કંદમાતાના ચાર હાથ હોય છે. તેમના બંને તરફના ઉપરના હાથમા કમળનું ફૂલ છે. નીચેના જમણા હાથથી તેમણે બાળ કાર્તિકેયને પકડેલ છે જ્યારે નીચેનો ડાબો હાથ આશીર્વાદ મુદ્રામાં છે. તેમનો વાન સંપૂર્ણ ગોરો છે. તેઓ કમળના આસન પર વિરાજેલા રહેવાના કારણે તેમને પદ્માસના દેવી પણ કહે છે. તેમનુ વાહન સિંહ છે.

        સ્કંદમાતાની ઉપાસનાથી બાળસ્વરૂપ સ્કંદ ભગવાનની ઉપાસના પણ આપમેળે થઈ જાય છે. આ માતાનું પૂજન-અર્ચન કરવાથી બધા મનોરથ સિધ્ધ થાય છે. અને પરિવારમાં સુખ, શાંતિની સ્થાપના થાય છે. તો ચાલો આજે માં સ્કન્દમાતાની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम् ।
सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम् ॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम् ।
अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम् ॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम् ॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम् ।
कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम् ॥

 સ્તોત્ર:

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम् ।
समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम् ॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम् ।
ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम् ॥

महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम् ।
सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम् ॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम् ।
मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम् ॥

नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम् ।
सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम् ॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम् ।
शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम् ॥

तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम् ।
सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम् ॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम् ।
प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम् ॥

स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम् ।
अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम् ॥

पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम् ।
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम् ॥

 કવચ:

ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा ।
हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता ॥

श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा ।
सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा ॥

वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता ।
उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु ॥

इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी ।
सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै ॥

ह्रीं सः स्कन्दमात्रै नमः I

नवरात्रि के पाँचवी, स्कंदमाता महारानी I

ईसका ममता रुप है, ध्यैय ज्ञानी ध्यानी II

 

कार्तिकैय को गोद ले, करती अनोखा प्यार I

अपनी शक्ति दी उसे, करे रक्त संचार II

 

भूरे सिंह पे बैठ कर, मंद मंद मुस्काएँ I

कमल का आसन साथ मैं, उस पर लिया सजाएँ II

 

आशीर्वाद दे हाथ से, मन मैं भरे उमंग I

कीर्तन करता आपका, चढे नाम का रंग II

 

जैसे रूठे बालक की, सुनती आप पुकार I

मुझको भी वो प्यार दो, मत करना ईनकार II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा स्कन्दमाता, जय मा स्कन्दमाता I

जय मा स्कन्दमाता, जय मा स्कन्दमाता II

Advertisements

ચતુર્થ નોરતું…जय मा कूष्माण्डा मैया…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 24, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ ચોથ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો ચતુર્થ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા કુષ્માણ્ડા સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

” सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च I

दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे II “

        માઁ એ પોતાના મંદ, હળવા હાસ્ય દ્વારા અંડ અર્થાત બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરવાને કારણે તેમણે કૂષ્માંડા દેવીને નામે ઓળખાય છે. વળી સંસ્કૃત ભાષામાં કૂષ્માંડાને ‘કુમ્હડ’ એટલે કે કોળુ થાય જેની બલિ તેમને સૌથી વધુ પ્રિય છે. આ કારણે પણ તેઓ માઁ કૂષ્માંડા કહેવાય છે.

        માઁ કૂષ્માંડાનો વાસ સૂર્યલોકમાં છે. માઁ ની આઠ ભૂજાઓ છે. તેથી તેમને અષ્ટભુજા દેવી પણ કહે છે. તેમના જમણા હાથોમાં ક્રમવાર કમંડળ, ધનુષ, બાણ, કમળનું ફૂલ, અને ડાબા હાથોમા ક્રમવાર અમૃતથી ભરેલો કળશ, બધી સિદ્ધિઓ અને નિદ્ધિને આપનારી જપમાળા, ચક્ર અને ગદા છે. તેમનું વાહન સિંહ છે.

        માઁ કૂષ્માંડાની ઉપાસનાથી ઉંમર, યશ, બળ, અને આરોગ્યની વૃધ્ધિ થાય છે તથા આધિ-વ્યાધિ દૂર કરી માઁ તેને લૌકિક, પારલૌકિક ઉન્નતિની તરફ લઈ જાય છે. તો ચાલો આજે મા કૂષ્માણ્ડાની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર :–

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम् ।
सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्विनीम् ॥

भास्वर भानु निभाम् अनाहत स्थिताम् चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम् ।
कमण्डलु, चाप, बाण, पद्म, सुधाकलश, चक्र, गदा, जपवटीधराम् ॥

पटाम्बर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल, मण्डिताम् ॥

प्रफुल्ल वदनांचारू चिबुकां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम् ।
कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकंटि निम्ननाभि नितम्बनीम् ॥

 સ્તોત્ર:

दुर्गतिनाशिनी त्वंहि दरिद्रादि विनाशनीम् ।
जयंदा धनदा कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम् ॥

जगतमाता जगतकत्री जगदाधार रूपणीम् ।
चराचरेश्वरी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम् ॥

त्रैलोक्यसुन्दरी त्वंहि दुःख शोक निवारिणीम् ।
परमानन्दमयी, कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम् ॥

 કવચ:

हंसरै में शिर पातु कूष्माण्डे भवनाशिनीम् ।
हसलकरीं नेत्रेच, हसरौश्च ललाटकम् ॥

कौमारी पातु सर्वगात्रे, वाराही उत्तरे तथा,
पूर्वे पातु वैष्णवी इन्द्राणी दक्षिणे मम ।
दिग्विदिक्षु सर्वत्रेव कूं बीजम् सर्वदावतु ॥

ह्रीं कूष्माण्डायै जगत्प्रसूत्यै नमः II

चोथा जब नवरात्र हो, कूष्माण्डा को ध्याते I

जिसने रचा ब्रह्माँड ये, पूजन है करवाते II

 

आद्यशक्ति कहते जिन्हे, अष्टभुजी है रुप I

ईस शक्ति के तेज से, कहीं छाँव कहीं धूँप II

 

कुम्भडे की बलि करती है, तांत्रिक से स्वीकार I

पेठे से भी रीझती, सात्विक करे विचार II

 

क्रोधित जब हो जाएँ यह, उल्टा करे व्यवहार I

उसको रखती दूर माँ, पीडा देती अपार II

 

सूर्य चँद्र की रोशनी, यह जग में फैलाएँ I

शरणागत की मैं आया, तू ही राह दिखाएँ II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा कूष्माण्डा मैया, जय मा कूष्माण्डा मैया I

जय मा कूष्माण्डा मैया, जय मा कूष्माण्डा मैया II

ત્રીજું નોરતું… जय मा चन्द्रघंटा… સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 23, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ ત્રીજ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો ત્રીજું નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા ચંદ્રઘંટા સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

” पिण्डजप्रवरारुढा चन्दकोपास्त्रकैर्युता I

प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता II “

        માતા પાર્વતીના ભગવાન શિવજી સાથે લગ્ન બાદ તેઓએ મસ્તક પર ઘંટના આકારનો અર્ધચંદ્ર ધારણ કરેલ છે અને આથી જ તેમને ચંદ્રઘટા દેવી કહેવામાં આવે છે. તેમના શરીરનો રંગ ચંદ્રની જેમ ચમકીલો છે. તેમના દસ હાથ છે. જેમાં ડાબી તરફ ત્રિશૂળ, ગદા, તલવાર અને કમંડળ ધારણ કરેલ છે તથા ડાબો પાંચમો હાથ વરદ મુદ્રામાં છે. જ્યારે જમણી તરફ કમળ, તીર, ધનુષ અને જપમાળા ધારણ કરેલ છે તથા જમણો પાંચમો હાથ અભય મુદ્રામાં છે. તેમનું વાહન સિંહ છે.

        તેમના મસ્તક પર રહેલ અર્ધચંદ્ર રૂપી ઘંટની ધ્વનિ હંમેશા પોતાના ભક્તોની પ્રેતબાધાથી રક્ષા કરે છે. તો ચાલો માણીએ મા ચંદ્રઘંટાની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્ર……

 ધ્યાનમંત્ર

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्॥

मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम ॥

प्रफुल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम् ।
कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम् ॥

 સ્તોત્ર

आपदुध्दारिणी त्वंहि आद्या शक्तिः शुभपराम् ।
अणिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् ॥

चन्द्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम् मन्त्र स्वरूपिणीम् ।
धनदात्री, आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् ॥

नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीम् ।
सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् ॥

 કવચ

रहस्यम् शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने ।
श्री चन्द्रघण्टास्य कवचम् सर्वसिद्धिदायकम् ॥

बिना न्यासम् बिना विनियोगम् बिना शापोध्दा बिना होमम् ।
स्नानम् शौचादि नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदाम ॥

कुशिष्याम् कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च ।
न दातव्यम् न दातव्यम् न दातव्यम् कदाचितम् ॥

  ह्रीँ कीं श्रीं चन्द्रघँटायै स्वाहाः II

नवरात्रि के तीसरे दिन, चन्द्रघन्टा का ध्यान I

मस्तक पर है अर्ध चन्द्र, मंद मंद मुस्कान II

 

दश हाथो में अस्त्र-शस्त्र, रखे खडग सँग बाण I

घंटे की झनकार से, हरती दुष्ट के प्राण II

 

सिंहवाहिनी दुर्गा का, चमके स्वर्ण शरीर I

करती विपदा शांति, हरो भक्त की पीड II

 

मधुर वाणी को बोलकर, सबको देती ज्ञान I

जितने देवी-देवता, सभी करे सम्मान II

 

अपने शांत स्वभाव से, सभी का करती ख्याल I

भवसागर में फँसा हूँ में, करो मेरा कल्याण II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा चन्द्रघंटा, जय मा चन्द्रघंटा I

जय मा चन्द्रघंटा, जय मा चन्द्रघंटा II

બીજું નોરતું… जय मा ब्रह्मचारिणी… સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 22, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ બીજ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો બીજું નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા બ્રહ્મચારિણી સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

“दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू I

देवीप्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा II “

        બ્રહ્મ એટલે તપસ્યા. આથી બ્રહ્મચારિણી અર્થાત તપની ચારિણી, તપનું આચરણ કરવાવાળી. જેમના જમણા હાથમાં જપની માળા અને ડાબા હાથમાં કમંડળ હોય છે તેવા બ્રહ્મચારિણી દેવીનું સ્વરૂપ પૂર્ણ જ્યોતિર્મય અને અત્યંત ભવ્ય છે.

        માતા પાર્વતી એ ભગવાન શંકરજીને પતિના રૂપમાં મેળવવાં માટે ખૂબ કઠોર તપસ્યા કરી હતી. પ્રથમ ફળાહાર પર, ત્યારબાદ બિલ્વ પત્ર પર અને છેલ્લે નિરાહાર રહી વર્ષો સુધી આકરુ તપ કરી તેમણે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કર્યા હતા. આથી જ તેમને તપશ્ચારિણી એટલેકે બ્રહ્મચારિણીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.  

       માઁ બ્રહ્મચારિણીની ઉપાસનાથી તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સદાચાર, સંયમની વૃધ્ધિ થાય છે. તો ચાલો આજે બીજા નોરતે મા બ્રહ્મચારિણીની સ્તુતિ કરી લઈએ.

“ ૐ ब्रां ब्रीं ब्रूम ब्रह्मचारिण्यै नमः II
 

जय मा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान I

नवरात्रि के दूसरे दिन, सारे करते ध्यान II

 

शिव को पाने के लिएँ, किया है तप भारी I

ओम नमः शिवाय जाप कर, शिव को बनी प्यारी II

 

भक्ति में था कर लिया, काँटे जैसा शरीर I

फलाहार ही ग्रहण कर, सदा रही गंभीर II

 

बेलपत्र भी चबाएँ थे, मन में अटल विश्वास I

जल से भरा कमण्डल ही, रखा था अपने पास II

 

रुद्राक्ष की माला से, करु आपका जाप I

माया विषय में फँस रहा, सारे काटो पाप II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय ब्रह्मचारिणी मा, जय ब्रह्मचारिणी मा I

जय ब्रह्मचारिणी मा, जय ब्रह्मचारिणी मा II

પ્રથમ નોરતા…પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી ગજાનન…..

સપ્ટેમ્બર 21, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ એકમના પ્રથમ નોરતાના દિવસે  મા નવદુર્ગાના શૈલપુત્રી સ્વરૂપની આરાધના સાથે આ નવરાત્રીની શુભ શરૂઆત કરતા હોઈએ તો સૌ પ્રથમ શ્રી ગણપતિ દાદાને તો યાદ કરવા જ પડે ને. તો ગણેશવંદના સાથે નવલા નોરતાની શરૂઆત કરીએ….

સરસ્વતી સ્વર દિજિયે,
ગણપતી દિજિયે જ્ઞાન,
બજરંગી બલ દિજિયે,
સદગુરુ દિજિયે સાન.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

કોટિવંદન તમને સૂંઢાળા,
નમીયે નાથ રૂપાળા.
પ્રથમ પહેલા….

 

પ્રથમ સમરિયે નામ તમારા,
ભાગે વિઘ્ન અમારા,
શુભ શુકનિયે તમને સમરિયે,
હે જી દિનદયાળુ દયાવાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

સંકટ હરણને અધમ ઉધ્ધારણ,
ભયભંજન રખવાળા,
સર્વ સફળતા તમ થકી જ ગણેશા,
હે જી સર્વ થકે સરવાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

અકળ ગતિ છે નાથ તમારી,
જય જય નાથ સૂંઢાળા,
દુખડા હરો ને સુમતિ આપો,
હે જી ગુણના એકદંત વાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

જગત ચરાચર ગણપતિ દાદા,
હાની હરો હરખાળા,
સેવક સમરે ગુણપતિ ગુણને,
હે મારા મનમાં કરો અજવાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

પ્રથમ નોરતું… जय मा शैलपुत्री… સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 21, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ એકમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો પ્રથમ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના શૈલ પુત્રી સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् I

वृषारुढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्  II ”

        શૈલ એટલે પર્વત. તેથી પર્વત પુત્રી મા શૈલજા કે જે મા પાર્વતી તેમજ હેમવતી રૂપે પણ પ્રસિદ્ધ છે. પર્વતરાજ હિમાલયને ત્યાં અવતરીત મા શૈલપુત્રી, જેમના મસ્તક પર અર્ધ ચઁદ્ર સુશોભિત છે, જેઓ વૃષભ પર બિરાજીત છે અને તેમના જમણાં હાથમાં ત્રિશૂળ અને ડાબા હાથમાં કમળનું પુષ્પ શોભાયમાન છે. તો ચાલો પહેલા તેમની સ્તુતિ કરી લઈએ.

“ૐ शां शिम् शूं शैलपुत्रै मे शुभं कुरु कुरु स्वाहा II “

जय मा शैलपुत्री प्रथम, दक्ष की हो संतान I

नवरात्री के पहले दिन, करिए आपका ध्यान II

 

अग्निकुण्डमें जा कूदी, पति का हुआ अपमान I

अगले जनम मे पा लिया,शिव के पास स्थान II

 

राजा हिमालय से मिला, पुत्री बन सम्मान I

उमा नाम से पा लिया, देवो का वरदान II

 

सजा है दाएँ हाथमें, संहारक त्रिशूल I

बांएँ हाथ मे ले लिया, खिला कमल का फूल II

 

बैल है वाहन आपका, जपती हो शिवनाम I

दर्शन से आनंद मिले, अंबे तुम्हे प्रणाम II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा शैलपुत्री, जय मा शैलपुत्री I

जय मा शैलपुत्री, जय मा शैलपुत्री II

વિશ્વ માતૃભાષા દિન ૨૦૧૭….. ભાષા મારી ગુજરાતી છે…..

ફેબ્રુવારી 21, 2017

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો / વડીલો,

        આજે છે ૨૧મી ફેબ્રુઆરી. આજનો દિવસ તો ખરેખર બહુ જ રૂડો છે. કારણકે આજનો દિન વિશ્વ માતૃભાષા દિન તરીકે ઉજવાય છે. અને એનો ઈતિહાસ પણ એટલો જ અનેરો છે… એ વાત છે ૧૯પ૨ની કે જ્યારે પાકિસ્તાને તેના તાબા હેઠળના પૂર્વ પાકિસ્તાન એટલે કે હાલના બાંગ્લાદેશમાં ઉર્દૂ ભાષાને ફરજીયાત બનાવી તેમને ઉર્દૂને માતૃભાષા તરીકે અપનાવવા ફરજ પાડી, ત્યારે તેના વિરોધમાં ત્યાંના બાંગ્લાદેશવાસીઓએ પોતાની માતૃભાષા બંગાળીના ગૌરવને જાળવવા લોક આંદોલન કર્યું. જેમાં તા.૨૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૯પ૨ના રોજ ૪ બાંગ્લાવાસીઓ શહીદ થયા. તેની યાદમાં યુનેસ્કો દ્વારા ૨૧ ફેબ્રુઆરીને વિશ્વ માતૃભાષા દિન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આમ આ દિવસનાં પાયામાં ચાર ભાષાપ્રેમીઓની શહાદત રહેલી છે.  

        વળી આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીની વાત કરીએ તો પણ એની સમૃદ્ધિની વાત જ ન્યારી છે, કેટ કેટલો શબ્દભંડૉળ છે એમાં, અને નીતનવાં શબ્દોથી એ સભર છે. અને આપણે ગુજરાતીઓ તો દેશના ખૂણેખૂણે ફેલાયેલા છીએ. અને તે સાથે આપણી ગુજરાતીને પણ ફેલાવીએ છીએ. કહે છે કે પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે, અને આટલું બધું ફરવા અને વસવાને કારણે ગુજરાતીમાં પણ નવા નવા શબ્દો બીજી ભાષાઓના સંપર્કમાં આવતા ઉમેરાય છે, અને માટે જ આપણા શબ્દકોષ ભગવદગોમંડલ ને આપણે વધુ સદ્ધર કરવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ, જેથી આપણી ભાવી પેઢી માટે વધુ સારી ભાષાનો વારસો છોડી શકીએ.

        અને એક વાત મારા અનુભવે કહુ તો ભલે હું એક મેડીકલ અભ્યાસક્રમમાં છું અને જે પૂર્ણ પણે અંગ્રેજીમાં છે તેમ છતાં જ્યારે તેને સરળ રીતે અને એક ગુજરાતી લહેકા સાથે તબીબી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવું છું ત્યારે તેની મજા કંઈક અનેરી જ હોય છે. જે કદાચ બીજી ભાષામાં એ અસરકારકતા આવી જ ના શકે. અને આ વાત મારા એ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જ મને કરી છે.

        તો આજના આ અવસરે ચાલો માણીએ આ રચના જે આપણી ગુજરાતી ભાષાના ગૌરવને વર્ણવે છે. તથા આ ગીતને વિડીયો સ્વરૂપે સાંભળવા માટે નીચે જુઓ.  અને આપ પણ આપના અમૂલ્ય  પ્રતિભાવો આપશો ને…      

images

માતા છે ગુજરાતની ધરતી, વતનની એ માટી છે.

એ માટીમાં મૂળ છે મારા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે…

આપણે એને સાચવી જાણીએ, આપણને સાચવતી એ,

ધૂળ નથી છે કુળ આપણું, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે…

હાં મીઠા બોલા ગુજરાતી અમે, થોડામાં કહી દઈએ ઘણું,

ભૂલચૂક છે લેવી દેવી, ભૂલું ત્યાંથી ફરી ગણું,

અરે આવે કોઈ તો આવો કહીએ,  આવો, આવો આવો…

આવજો જ્યારે થાય વિદાય,

નામની પાછળ ભાઈ ને બહેન, માન દઈને બોલાવાય…

સંબોધનમાં સ્નેહ છલકતો, હેતભર્યું હરખાતી એ,

આપણા ગાંધીબાપુની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે…

અ લે લે કાં ફાય્ટા નંઈ કાંય ? મગ ભર્યા છે મુંઢામાંય ?

મું પુસું અલ્યા ચ્યોંના દિયોર ? ચ્યોંથી આયા ને ચ્યોં હેંડ્યાં ?

ના હમજો ટો હુરટીમાં કેહું… હહરીના ટમે છો કંઈના ?

અચો અચો અપા કચ્છી માડુ… મીઠા માડુ…

રંગ ગજબ છે બોલીના,

બાર ગાઉએ બોલી બદલે..રૂપ અનોખા ધરતી એ,

કોને પડે એના કાળજા માથે, કામણ રૂડા કરતી એ,

હરખઘેલા ગુજરાતીના, હૈયામાં હરખાતી એ,

મીઠડા માડુ મીઠડી ભાષા, મધમીઠુ મલકાતી એ,

અષાઢી ધન ગરજે કદી.. હાં … ઝીણું ઝીણું ઝરમરતી એ,

ગરવા આ ગુજરાતની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે….

ભાષા મારી ગુજરાતી છે….


%d bloggers like this: