ત્રીજું નોરતું… जय मा चन्द्रघंटा… સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 23, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ ત્રીજ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો ત્રીજું નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા ચંદ્રઘંટા સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

” पिण्डजप्रवरारुढा चन्दकोपास्त्रकैर्युता I

प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता II “

        માતા પાર્વતીના ભગવાન શિવજી સાથે લગ્ન બાદ તેઓએ મસ્તક પર ઘંટના આકારનો અર્ધચંદ્ર ધારણ કરેલ છે અને આથી જ તેમને ચંદ્રઘટા દેવી કહેવામાં આવે છે. તેમના શરીરનો રંગ ચંદ્રની જેમ ચમકીલો છે. તેમના દસ હાથ છે. જેમાં ડાબી તરફ ત્રિશૂળ, ગદા, તલવાર અને કમંડળ ધારણ કરેલ છે તથા ડાબો પાંચમો હાથ વરદ મુદ્રામાં છે. જ્યારે જમણી તરફ કમળ, તીર, ધનુષ અને જપમાળા ધારણ કરેલ છે તથા જમણો પાંચમો હાથ અભય મુદ્રામાં છે. તેમનું વાહન સિંહ છે.

        તેમના મસ્તક પર રહેલ અર્ધચંદ્ર રૂપી ઘંટની ધ્વનિ હંમેશા પોતાના ભક્તોની પ્રેતબાધાથી રક્ષા કરે છે. તો ચાલો માણીએ મા ચંદ્રઘંટાની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્ર……

 ધ્યાનમંત્ર

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्॥

मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम ॥

प्रफुल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम् ।
कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम् ॥

 સ્તોત્ર

आपदुध्दारिणी त्वंहि आद्या शक्तिः शुभपराम् ।
अणिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् ॥

चन्द्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम् मन्त्र स्वरूपिणीम् ।
धनदात्री, आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् ॥

नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीम् ।
सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् ॥

 કવચ

रहस्यम् शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने ।
श्री चन्द्रघण्टास्य कवचम् सर्वसिद्धिदायकम् ॥

बिना न्यासम् बिना विनियोगम् बिना शापोध्दा बिना होमम् ।
स्नानम् शौचादि नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदाम ॥

कुशिष्याम् कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च ।
न दातव्यम् न दातव्यम् न दातव्यम् कदाचितम् ॥

  ह्रीँ कीं श्रीं चन्द्रघँटायै स्वाहाः II

नवरात्रि के तीसरे दिन, चन्द्रघन्टा का ध्यान I

मस्तक पर है अर्ध चन्द्र, मंद मंद मुस्कान II

 

दश हाथो में अस्त्र-शस्त्र, रखे खडग सँग बाण I

घंटे की झनकार से, हरती दुष्ट के प्राण II

 

सिंहवाहिनी दुर्गा का, चमके स्वर्ण शरीर I

करती विपदा शांति, हरो भक्त की पीड II

 

मधुर वाणी को बोलकर, सबको देती ज्ञान I

जितने देवी-देवता, सभी करे सम्मान II

 

अपने शांत स्वभाव से, सभी का करती ख्याल I

भवसागर में फँसा हूँ में, करो मेरा कल्याण II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा चन्द्रघंटा, जय मा चन्द्रघंटा I

जय मा चन्द्रघंटा, जय मा चन्द्रघंटा II

Advertisements

બીજું નોરતું… जय मा ब्रह्मचारिणी… સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 22, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ બીજ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો બીજું નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા બ્રહ્મચારિણી સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

“दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू I

देवीप्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा II “

        બ્રહ્મ એટલે તપસ્યા. આથી બ્રહ્મચારિણી અર્થાત તપની ચારિણી, તપનું આચરણ કરવાવાળી. જેમના જમણા હાથમાં જપની માળા અને ડાબા હાથમાં કમંડળ હોય છે તેવા બ્રહ્મચારિણી દેવીનું સ્વરૂપ પૂર્ણ જ્યોતિર્મય અને અત્યંત ભવ્ય છે.

        માતા પાર્વતી એ ભગવાન શંકરજીને પતિના રૂપમાં મેળવવાં માટે ખૂબ કઠોર તપસ્યા કરી હતી. પ્રથમ ફળાહાર પર, ત્યારબાદ બિલ્વ પત્ર પર અને છેલ્લે નિરાહાર રહી વર્ષો સુધી આકરુ તપ કરી તેમણે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કર્યા હતા. આથી જ તેમને તપશ્ચારિણી એટલેકે બ્રહ્મચારિણીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.  

       માઁ બ્રહ્મચારિણીની ઉપાસનાથી તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સદાચાર, સંયમની વૃધ્ધિ થાય છે. તો ચાલો આજે બીજા નોરતે મા બ્રહ્મચારિણીની સ્તુતિ કરી લઈએ.

“ ૐ ब्रां ब्रीं ब्रूम ब्रह्मचारिण्यै नमः II
 

जय मा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान I

नवरात्रि के दूसरे दिन, सारे करते ध्यान II

 

शिव को पाने के लिएँ, किया है तप भारी I

ओम नमः शिवाय जाप कर, शिव को बनी प्यारी II

 

भक्ति में था कर लिया, काँटे जैसा शरीर I

फलाहार ही ग्रहण कर, सदा रही गंभीर II

 

बेलपत्र भी चबाएँ थे, मन में अटल विश्वास I

जल से भरा कमण्डल ही, रखा था अपने पास II

 

रुद्राक्ष की माला से, करु आपका जाप I

माया विषय में फँस रहा, सारे काटो पाप II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय ब्रह्मचारिणी मा, जय ब्रह्मचारिणी मा I

जय ब्रह्मचारिणी मा, जय ब्रह्मचारिणी मा II

પ્રથમ નોરતા…પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી ગજાનન…..

સપ્ટેમ્બર 21, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ એકમના પ્રથમ નોરતાના દિવસે  મા નવદુર્ગાના શૈલપુત્રી સ્વરૂપની આરાધના સાથે આ નવરાત્રીની શુભ શરૂઆત કરતા હોઈએ તો સૌ પ્રથમ શ્રી ગણપતિ દાદાને તો યાદ કરવા જ પડે ને. તો ગણેશવંદના સાથે નવલા નોરતાની શરૂઆત કરીએ….

સરસ્વતી સ્વર દિજિયે,
ગણપતી દિજિયે જ્ઞાન,
બજરંગી બલ દિજિયે,
સદગુરુ દિજિયે સાન.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

કોટિવંદન તમને સૂંઢાળા,
નમીયે નાથ રૂપાળા.
પ્રથમ પહેલા….

 

પ્રથમ સમરિયે નામ તમારા,
ભાગે વિઘ્ન અમારા,
શુભ શુકનિયે તમને સમરિયે,
હે જી દિનદયાળુ દયાવાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

સંકટ હરણને અધમ ઉધ્ધારણ,
ભયભંજન રખવાળા,
સર્વ સફળતા તમ થકી જ ગણેશા,
હે જી સર્વ થકે સરવાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

અકળ ગતિ છે નાથ તમારી,
જય જય નાથ સૂંઢાળા,
દુખડા હરો ને સુમતિ આપો,
હે જી ગુણના એકદંત વાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

 

જગત ચરાચર ગણપતિ દાદા,
હાની હરો હરખાળા,
સેવક સમરે ગુણપતિ ગુણને,
હે મારા મનમાં કરો અજવાળા.

 

પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી,
મંગળ મુર્તિવાળા ગજાનન.

પ્રથમ નોરતું… जय मा शैलपुत्री… સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 21, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ એકમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો પ્રથમ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના શૈલ પુત્રી સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् I

वृषारुढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्  II ”

        શૈલ એટલે પર્વત. તેથી પર્વત પુત્રી મા શૈલજા કે જે મા પાર્વતી તેમજ હેમવતી રૂપે પણ પ્રસિદ્ધ છે. પર્વતરાજ હિમાલયને ત્યાં અવતરીત મા શૈલપુત્રી, જેમના મસ્તક પર અર્ધ ચઁદ્ર સુશોભિત છે, જેઓ વૃષભ પર બિરાજીત છે અને તેમના જમણાં હાથમાં ત્રિશૂળ અને ડાબા હાથમાં કમળનું પુષ્પ શોભાયમાન છે. તો ચાલો પહેલા તેમની સ્તુતિ કરી લઈએ.

“ૐ शां शिम् शूं शैलपुत्रै मे शुभं कुरु कुरु स्वाहा II “

जय मा शैलपुत्री प्रथम, दक्ष की हो संतान I

नवरात्री के पहले दिन, करिए आपका ध्यान II

 

अग्निकुण्डमें जा कूदी, पति का हुआ अपमान I

अगले जनम मे पा लिया,शिव के पास स्थान II

 

राजा हिमालय से मिला, पुत्री बन सम्मान I

उमा नाम से पा लिया, देवो का वरदान II

 

सजा है दाएँ हाथमें, संहारक त्रिशूल I

बांएँ हाथ मे ले लिया, खिला कमल का फूल II

 

बैल है वाहन आपका, जपती हो शिवनाम I

दर्शन से आनंद मिले, अंबे तुम्हे प्रणाम II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा शैलपुत्री, जय मा शैलपुत्री I

जय मा शैलपुत्री, जय मा शैलपुत्री II

ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ….. અદિતી સોની

માર્ચ 13, 2017 by

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજ ફાગણ વદ એકમ એટલે કે ધુળેટી. આમ તો આજનો તહેવાર એટલે રંગોનો તહેવાર. મેઘધનુષ્ય ના સાતેય રંગો પણ તો વરસાદના આગમન બાદ કેવુ સરસ રૂપ આકાશને અર્પી જાય છે. તેમ સંબંધોમાં પણ અવનવી યાદો, સ્મરણોના રંગો ઉમેરી એને પણ રંગીન બનાવી દઈએ. અને આજે બધા મતભેદ-મનભેદો ભુલાવી ચાલો ફરીથી એ સંબંધોને રંગીન યાદોથી ભરી દઈએ. રંગોતો માત્ર બહાનું જ છે ને ખરેખર એ તો એકબીજાને સાથે વીતાવવા. અને એટલે જ તો કહે છે ને કે “बूरा ना मानो होली है “ તો ચાલો આજે માણીએ આજના આ પાવન પર્વે આ સુંદર રચના…  

ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ,

કાનો કાન પણ પડે ના ખબર કોઈને ના તો કહિએ.
વિસરી ને જગતની જંજાળ છાનામાના જઈએ,
ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ,

કેસુડાં પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો કેસરી,
વાતો એટલી મીઠી કરીએ કે મોરી લાગે મીસરી.

પાન પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો લીલો,
મોહક તો એટલા થઈએ કે ચાંદ પણ લાગે ફીકો.

સૂરજ પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો સોનેરી,
મંજીલો ને પામતાં પામતાં યાદો લાગે અનેરી.

વાદળો પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો વાદળી,
એક્મેકમાં ગુમ થતાં આજે જીંદગી લાગે ખાનગી.
ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ,

તારાં જોડે વિહાર કરતાં ગગનમાં કાંઈ ભમીએ.
ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ.

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ૨૦૧૭….. शक्ति का नाम ही नारी है….. ઈન્દિવર

માર્ચ 8, 2017 by

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

            આજ તો સૌથી પહેલા તો હુ એમ કહીશ કે કેટલા સમય પછી ફરી લખી રહી છું, અને એ પણ આજના આંતરરાષ્ટ્રીય મહીલા દિન ના પાવન પ્રસંગે. કહે છે કે નર અને નારી બંને એકબીજા વિના અધૂરા છે. અરે આજના યુગમાં સ્ત્રીને પુરૂષ સમોવડી બનાવવાની હોડ પણ ચાલે છે, પણ શું નારીને પુરૂષ સમોવડી બનાવવાની જરૂર છે ખરી ? સ્ત્રીને કોઈને સમકક્ષ ન બનતા એનું પોતાનું આગવું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ હોવું જોઈએ. એક વાત જે કાજલ ઓઝા વૈદ્યએ કહેલ કે શું તમને પુરૂષ જેવી સ્ત્રી ગમશે? ચોક્ક્સ નહી જ કારણકે જે સ્ત્રી પાસે છે એની પૂર્તિ પુરૂષ ક્યારેય ના જ કરી શકે, અને એવી જ રીતે પુરૂષની પણ એક આગવી ઓળખ છે. પુરાણોથી સ્ત્રીને ખુદ ભગવાને પણ આગળ સ્થાન આપેલ છે અને તેથી જ તો આપણે સૌ રાધાકૃષ્ણ કે સીતારામ કહીએ છીએ. અરે ખુદ શંકર ભગવાને પણ અર્ધનારેશ્વરનું રૂપ ધરેલ છે, તો વળી મહાકાલીને શાંત પાડવા ખુદ તેઓ એમના પગમાં પડેલ છે. અરે કેટલીયે રાક્ષસી શક્તિનો અંત સ્ત્રીશક્તિએ જ કરેલ છે.  કદાચ દરેક સંવેદના, લાગણી એમાં ભરપુર ભરેલ છે, તો વળી સમય આવ્યે એ એટલી કઠોર બની આખા વિશ્વની સામે લડી શકે છે. અને એમ કહું તો અતિશયોક્તિ નહી કહેવાય કે નારી ક્યારેય અબળા રહી જ નથી તે તો સબળાથી પણ બે ગજ ચડે તેવી છે. અને કદાચ શબ્દો પણ  તેને વર્ણવવા અધૂરા લાગે. તો વધુ ના કહેતા આજના આ દિવસ પર હુ એક ગીત મુકી રહી છુ જેમા નારીની શક્તિને ઉજાગર કરી છે. અને જે આપ સૌને હિંમત અર્પે અને સ્થાપિત કરે છે કે નારી સર્વશક્તિમાન છે. તો આશા છે કે આપ સર્વેને ગમશે… આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવની અપેક્ષા સહ.

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II २ II

कोमल है कमज़ोर नहीं तू I

 

सतियों के नाम पे तुझे जलाया I

मीरा के नाम पे ज़हर पिलाया II २ II

सीता जैसी अग्नि परीक्षा, जग में अब तक जारी है I

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

 

फिल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं II २ II

पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है I

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

 

बहुत हो चुका अब मत सहना तुझे इतिहास बदलना है II २ II

नारी को कोई कह ना पाये अबला है बेचारी है I

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

 

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

कोमल है कमज़ोर नहीं तू I

વિશ્વ માતૃભાષા દિન ૨૦૧૭….. ભાષા મારી ગુજરાતી છે…..

ફેબ્રુવારી 21, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો / વડીલો,

        આજે છે ૨૧મી ફેબ્રુઆરી. આજનો દિવસ તો ખરેખર બહુ જ રૂડો છે. કારણકે આજનો દિન વિશ્વ માતૃભાષા દિન તરીકે ઉજવાય છે. અને એનો ઈતિહાસ પણ એટલો જ અનેરો છે… એ વાત છે ૧૯પ૨ની કે જ્યારે પાકિસ્તાને તેના તાબા હેઠળના પૂર્વ પાકિસ્તાન એટલે કે હાલના બાંગ્લાદેશમાં ઉર્દૂ ભાષાને ફરજીયાત બનાવી તેમને ઉર્દૂને માતૃભાષા તરીકે અપનાવવા ફરજ પાડી, ત્યારે તેના વિરોધમાં ત્યાંના બાંગ્લાદેશવાસીઓએ પોતાની માતૃભાષા બંગાળીના ગૌરવને જાળવવા લોક આંદોલન કર્યું. જેમાં તા.૨૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૯પ૨ના રોજ ૪ બાંગ્લાવાસીઓ શહીદ થયા. તેની યાદમાં યુનેસ્કો દ્વારા ૨૧ ફેબ્રુઆરીને વિશ્વ માતૃભાષા દિન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આમ આ દિવસનાં પાયામાં ચાર ભાષાપ્રેમીઓની શહાદત રહેલી છે.  

        વળી આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીની વાત કરીએ તો પણ એની સમૃદ્ધિની વાત જ ન્યારી છે, કેટ કેટલો શબ્દભંડૉળ છે એમાં, અને નીતનવાં શબ્દોથી એ સભર છે. અને આપણે ગુજરાતીઓ તો દેશના ખૂણેખૂણે ફેલાયેલા છીએ. અને તે સાથે આપણી ગુજરાતીને પણ ફેલાવીએ છીએ. કહે છે કે પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે, અને આટલું બધું ફરવા અને વસવાને કારણે ગુજરાતીમાં પણ નવા નવા શબ્દો બીજી ભાષાઓના સંપર્કમાં આવતા ઉમેરાય છે, અને માટે જ આપણા શબ્દકોષ ભગવદગોમંડલ ને આપણે વધુ સદ્ધર કરવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ, જેથી આપણી ભાવી પેઢી માટે વધુ સારી ભાષાનો વારસો છોડી શકીએ.

        અને એક વાત મારા અનુભવે કહુ તો ભલે હું એક મેડીકલ અભ્યાસક્રમમાં છું અને જે પૂર્ણ પણે અંગ્રેજીમાં છે તેમ છતાં જ્યારે તેને સરળ રીતે અને એક ગુજરાતી લહેકા સાથે તબીબી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવું છું ત્યારે તેની મજા કંઈક અનેરી જ હોય છે. જે કદાચ બીજી ભાષામાં એ અસરકારકતા આવી જ ના શકે. અને આ વાત મારા એ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જ મને કરી છે.

        તો આજના આ અવસરે ચાલો માણીએ આ રચના જે આપણી ગુજરાતી ભાષાના ગૌરવને વર્ણવે છે. તથા આ ગીતને વિડીયો સ્વરૂપે સાંભળવા માટે નીચે જુઓ.  અને આપ પણ આપના અમૂલ્ય  પ્રતિભાવો આપશો ને…      

images

માતા છે ગુજરાતની ધરતી, વતનની એ માટી છે.

એ માટીમાં મૂળ છે મારા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે…

આપણે એને સાચવી જાણીએ, આપણને સાચવતી એ,

ધૂળ નથી છે કુળ આપણું, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે…

હાં મીઠા બોલા ગુજરાતી અમે, થોડામાં કહી દઈએ ઘણું,

ભૂલચૂક છે લેવી દેવી, ભૂલું ત્યાંથી ફરી ગણું,

અરે આવે કોઈ તો આવો કહીએ,  આવો, આવો આવો…

આવજો જ્યારે થાય વિદાય,

નામની પાછળ ભાઈ ને બહેન, માન દઈને બોલાવાય…

સંબોધનમાં સ્નેહ છલકતો, હેતભર્યું હરખાતી એ,

આપણા ગાંધીબાપુની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે…

અ લે લે કાં ફાય્ટા નંઈ કાંય ? મગ ભર્યા છે મુંઢામાંય ?

મું પુસું અલ્યા ચ્યોંના દિયોર ? ચ્યોંથી આયા ને ચ્યોં હેંડ્યાં ?

ના હમજો ટો હુરટીમાં કેહું… હહરીના ટમે છો કંઈના ?

અચો અચો અપા કચ્છી માડુ… મીઠા માડુ…

રંગ ગજબ છે બોલીના,

બાર ગાઉએ બોલી બદલે..રૂપ અનોખા ધરતી એ,

કોને પડે એના કાળજા માથે, કામણ રૂડા કરતી એ,

હરખઘેલા ગુજરાતીના, હૈયામાં હરખાતી એ,

મીઠડા માડુ મીઠડી ભાષા, મધમીઠુ મલકાતી એ,

અષાઢી ધન ગરજે કદી.. હાં … ઝીણું ઝીણું ઝરમરતી એ,

ગરવા આ ગુજરાતની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે.

ભાષા મારી ગુજરાતી છે….

ભાષા મારી ગુજરાતી છે….


%d bloggers like this: