Author Archive

નવમ નોરતું…जय मा सिद्धिदात्री…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 29, 2017

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ નોમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો નવમ નોરતું એટલે માઁ નવદુર્ગાના મા સિદ્ધિદાત્રિ સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

” सिद्ध गन्धर्वयक्षाघैर सुरैर मरैरपि I

सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी II “

        માઁ દુર્ગાનું આ સ્વરૂપ તમામ સિદ્ધિ આપનારી છે, આથી તેમને મા સિદ્ધિદાત્રિ કહે છે. માર્કણ્ડેય પુરાણ મુજબ અણિમા, મહિમા, ગરિમા, લધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઈશિત્વ અને વશિત્વ – આ આઠ સિધ્ધિયો હોય છે.

           જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ જન્મ ખંડમાં આ સંખ્યા અઢાર બતાવવામાં આવી છે. જેમના નામ આ પ્રકારના છે.

૧. અણિમા                      ૨. લધિમા               ૩. પ્રાપ્તિ

૪. પ્રાકામ્ય                     ૫. મહિમા                ૬. ઈશિત્વ, વાશિત્વ 

૭. સર્વકામાવસાયિતા    ૮. સર્વજ્ઞત્વ              ૯. દૂરશ્રવાણ

૧૦. પરકાયપ્રવેશન        ૧૧. વાકસિધ્ધિ         ૧૨. કલ્પવૃક્ષત્વ

૧૩. સૃષ્ટિ                 ૧૪. સંહારકરણસામર્થ્ય    ૧૫. અમરત્વ

૧૬. સર્વન્યાયકત્વ             ૧૭. ભાવના           ૧૮. સિધ્ધિ.  

        દેવીપુરાણના અનુસાર ભગવાન શિવે દેવીની કૃપાથી જ આ સિધ્ધિયોને મેળવી હતી. એમના આશીર્વાદથી જ ભગવાન શિવનું અડધુ શરીર દેવીનું બન્યુ હતુ. આ જ કારણે તેઓ સમગ્ર લોકમાં અર્ધનારેશ્વર ના નામે પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

        માઁ સિધ્ધિદાત્રી ચાર હાથવાળી છે. તે કમળના ફૂલ પર બિરાજમાન છે. તેમની જમણિ બાજુના હાથમાઁ ગદા અને ચક્ર તથા ડાબી બાજુના ઉપરના હાથમાં શંખ તથા નીચેના હાથમાં કમળનું ફૂલ છે. તેમના ગળામાં સફેદ ફૂલોની માળા તથા મસ્તક પર તેજ શોભાયમાન છે. તેમનુ વાહન સિંહ છે.

        નોમના દિવસે મા સિદ્ધિદાત્રિ અને કન્યાઓનું પૂજન કરીને નવરાત્રિનું સમાપન કરવામાં આવે છે. તો ચાલો આજે છેલ્લા નવરાત્રે માં સિદ્ધિદાત્રિની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ, સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धीदात्री यशस्विनीम्॥

स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्र स्थिताम् नवम् दुर्गा त्रिनेत्राम्।
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधरां सिद्धीदात्री भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन पयोधराम्।
कमनीयां लावण्यां श्रीणकटिं निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

 સ્તોત્ર:

कञ्चनाभा शङ्खचक्रगदापद्मधरा मुकुटोज्वलो।
स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्।
नलिस्थिताम् नलनार्क्षी सिद्धीदात्री नमोऽस्तुते॥

परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा।
परमशक्ति, परमभक्ति, सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता।
विश्व वार्चिता, विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी।
भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

धर्मार्थकाम प्रदायिनी महामोह विनाशिनीं।
मोक्षदायिनी सिद्धीदायिनी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

 કવચ:-

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो।
हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥

ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम्‌ घ्राणो।
कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो॥

ह्रीं सः सिद्धिदात्र्यै नमः II

नवमी का नवरात्र ही, पूर्ण कराएँ काम I

सिद्धिदात्री रुप को, करते सभी प्रणाम II

 

चतुर्भूजी दर्शन दिया, कमल पुष्प आसन I

शंख-चक्र-गदा लिएँ, करती जग शासन II

 

अमृत पद शिव को दिया, अंग संग मुस्कान I

सब के कष्टों को हरो, दे कर भक्ति ज्ञान II

 

दिखलाती हो आप ही, सूर्य-चन्द्र-आकाश I

देती सभी दिशाओं को, जल-वायु-प्रकाश II

 

वरद हस्त हो आपका, सुख समृद्धि पाएँ I

ईधर उधर ना भटकूँ माँ, मुज़को भी अपनाएँ II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा सिद्धिदात्री, जय मा सिद्धिदात्री I

जय मा सिद्धिदात्री, जय मा सिद्धिदात्री II

Advertisements

અષ્ટમ નોરતું…जय मा महागौरी…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 28, 2017

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ આઠમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો અષ્ટમ નોરતું એટલે માં નવદુર્ગાના મા મહાગૌરી સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

“श्वेते वृषे समारुढ़ा श्वेताम्बरधरा शुचिः I

महागौरी शुभम् द्यान्महा देवप्रमोददा II “

            માં નવદુર્ગાનાં આ રૂપ મહાગૌરીનો રંગ શંખ, ચંદ્ર અને કુંદના ફૂલ સમાન અત્યંત ગોરો છે. આથી જ તેમને મહાગૌરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના બધા વસ્ત્ર અને ઘરેણા સફેદ છે. આથી તેમને ‘શ્વેતાંબરધરા’ પણ કહેવામાં આવે છે. પોતાના પાર્વતી રૂપમાં તેમણે ભગવાન શિવને પતિ-રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે કરેલ મોટી કઠોર તપસ્યાને કારણે તેમનો રંગ કાળો અને શરીર ક્ષીણ થઇ ગયું હતું. તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઇ જ્યારે ભગવાન શિવે માં પાર્વતીનાં શરીરને ગંગાજળનાં પવિત્ર જળથી ધોયા ત્યારે તેઓ વિદ્યુત પ્રભાની જેમ ગોરા થઈ ગયા. ત્યારથી તેમનુ નામ મહાગૌરી પડ્યું.  

           મહાગૌરીના ચાર હાથ છે. તેમના ઉપરનો ડાબો હાથ વરમુદ્રામાં અને નીચેવાળા ડાબા હાથમાં ત્રિશૂલ છે. તેમના ઉપરના જમણા હાથમાં ડમરૂ અને નીચેનો જમણો હાથ આશીર્વાદ મુદ્રામાં છે. તેમનુ વાહન વૃષભ છે.

           આઠમના દિવસે માતાને નારિયેળનો તથા અન્ય નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે. માં મહાગૌરીનું પવિત્ર યાત્રાધામ હરિદ્વારની પાસે કનખલ નામક સ્થળે આવેલ છે.  તો ચાલો આજે માં મહાગૌરીની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ, સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्॥

पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्।
वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्।
कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्॥

 સ્તોત્ર:

सर्वसङ्कट हन्त्री त्वंहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम्।
ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायनीम्।
डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

त्रैलोक्यमङ्गल त्वंहि तापत्रय हारिणीम्।
वददम् चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

 કવચ:-

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, हीं बीजम् माँ, हृदयो।
क्लीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥

ललाटम् कर्णो हुं बीजम् पातु महागौरी माँ नेत्रम्‌ घ्राणो।
कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो॥

ह्रीं गौरी रुद्रदयिते योगेश्वरी हुँ फट स्वाहाः II

नवरात्रि मैं विशेष है, महागौरी का ध्यान I

शिव की शक्ति देती हो, अष्टमी को वरदान II

 

मन अपना एकाग्र कर, नंदिश्वर को पाया I

सुबह शाम की धूप से, काली हो गई काया II

 

गँगाजल की धार से, शिव स्नान कराया I

देख पति के प्रेम को, मन का कमल खिलाया II

 

बैल सवारी जब करे, शिवजी रहते साथ I

अर्धनारेश्वर रुप मैं, आशीर्वाद का हाथ II

 

सर्व कला सँपूर्ण माँ, साधना करो सफल I

भूलूँ कभी ना आपको, याद रखूँ पल पल II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा महागौरी, जय जय महागौरी I

जय मा महागौरी, जय जय महागौरी II

સપ્તમ નોરતું…जय मा कालरात्रि…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 27, 2017

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ સાતમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો સપ્તમ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા કાળરાત્રિ સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

” एकवेणिजपाकर्णपूर नग्ना खरास्थिता I

लम्बोष्ठी कर्णिकाकणि तैलभ्यत्त्कशरीरिणी II

 वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा I

वर्धनमुर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयड़्करी II “

         માં નવદુર્ગાના આ રૂપનાં શરીરનો રંગ ઘોર અંધારી રાત્રીની જેમ એકદમ કાળો છે. આથી જ તેમને કાળરાત્રિ કહે છે. મા કાળરાત્રિનું સ્વરૂપ જોવામાં અત્યંત ભયાનક છે પરંતુ આ હંમેશા શુભફળ આપનારી છે. એટલા માટે તેમનું એક નામ ‘શુભંકારી’ પણ છે.

           માં કાળરાત્રિનાં માથાના વાળ વિખરાયેલા છે. ગળામાં ચમકતી વિદ્યુતની માળા છે. તેમના ત્રણ નેત્રો છે. માં ની નાસિકાથી શ્વાસ અને ઉચ્છવાસથી અગ્નિની ભયંકર જ્વાળાઓ બહાર નીકળે છે. તેઓ જમણી તરફના ઉપર કરેલા હાથની વરમુદ્રાથી બધાને આશીર્વાદ આપે છે તથા નીચેવાળો હાથ અભયમુદ્રામાં છે. ડાબી તરફના ઉપરવાળા હાથમાં લોખંડનો કાંટો તેમજ નીચેવાળા હાથમાં કટાર છે. તેમનું વાહન ગધેડું છે.

           મા કાળરાત્રિ દુષ્ટોનો વિનાશ કરનારી છે. દાનવ, દૈત્ય, રાક્ષસ, ભૂત, પ્રેત વગેરે તેમનું સ્મરણ કરવાથી જ ભયભીત થઈ જાય છે. તેમની કૃપાથી ભક્તો હંમેશા ભયમુક્ત થઈ જાય છે. તો ચાલો આજે માં કાળરાત્રિની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

करालवन्दना घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजाम्।
कालरात्रिम् करालिंका दिव्याम् विद्युतमाला विभूषिताम्॥

दिव्यम् लौहवज्र खड्ग वामोघोर्ध्व कराम्बुजाम्।
अभयम् वरदाम् चैव दक्षिणोध्वाघः पार्णिकाम् मम्॥

महामेघ प्रभाम् श्यामाम् तक्षा चैव गर्दभारूढ़ा।
घोरदंश कारालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्॥

सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान्न सरोरूहाम्।
एवम् सचियन्तयेत् कालरात्रिम् सर्वकाम् समृध्दिदाम्॥

 સ્તોત્ર:

हीं कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती।
कालमाता कलिदर्पध्नी कमदीश कुपान्विता॥

कामबीजजपान्दा कमबीजस्वरूपिणी।
कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुल कामिनी॥

क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्र्वर्णेन कालकण्टकघातिनी।
कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा॥

 કવચ:-

ऊँ क्लीं मे हृदयम् पातु पादौ श्रीकालरात्रि।
ललाटे सततम् पातु तुष्टग्रह निवारिणी॥

रसनाम् पातु कौमारी, भैरवी चक्षुषोर्भम।
कटौ पृष्ठे महेशानी, कर्णोशङ्करभामिनी॥

वर्जितानी तु स्थानाभि यानि च कवचेन हि।
तानि सर्वाणि मे देवीसततंपातु स्तम्भिनी॥

 

ऍं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्व I

वश्यं कुरु कुरु वीर्यं देहि देहि गणेश्र्वर्यै नमः II

ग्लौं हूं ऍं कुरु एहि एहि कालरात्रि आवेशय I

प्रस्फूर प्रस्फूर सर्वजन समोंहय समोंहय हूं फट स्वाहाः II

सातवाँ जब नवरात्र हो, आनँद ही छा जाता I

अंधकार सा रुप ले, पूजती हो माता II

 

गले मैं विध्युत माला है, तीन नेत्र प्रगटाती I

धरती क्रोधित रुप माँ, चैन नहीं वो पाती II

 

गर्दभ पर बिराज कर, पाप का बोज़ उठाती I

धर्म की रखती मर्यादा, विचलित सी हो जाती II

 

भूत प्रेत को दूर कर, निर्भयता है लाती I

योगिनीयो को साथ ले, धीरज वो दिलावती II

 

शक्ति पाने के लिएँ, ताँत्रिक धरते ध्यान I

मेरे जीवन मैं भी दो, हलकी सी मुस्कान II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा कालरात्रि, जय मा कालरात्रि I

जय मा कालरात्रि, जय मा कालरात्रि II

ષષ્ટમ નોરતું…जय मा कात्यायनी…સ્તુતિ

સપ્ટેમ્બર 26, 2017

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ છઠ્ઠ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો ષષ્ટમ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા કાત્યાયની સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

” चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना I

कात्यायनी शुभं दद्यादेवी दानवघातिनी II “

        ઋષિ કાત્યના ગોત્રમાં જન્મેલ વિશ્વપ્રસિધ્ધ મહર્ષિ કાત્યાયનની ઉગ્ર તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈ  મા ભગવતી તેમના આઁગણે પુત્રીના રૂપે જન્મ્યા હતાં. તેઓ મા કાત્યાયનીના નામે પ્રસિદ્ધ થયા. ભગવાન કૃષ્ણને પતિના રૂપમાં મેળવવા માટે ગોપીઓએ પણ આમની જ પુજા કાલિન્દી યમુનાના કિનારે કરી હતી.

        મા કાત્યાયનીનું સ્વરૂપ ખુબ જ ચમકીલું છે. આમને ચાર ભુજાઓ છે. માતાજીની જમણી તરફનો ઉપરવાળો હાથ અભયમુદ્રામાં છે તેમજ નીચેવાળો હાથ વરમુદ્રામાં છે. ડાબી બાજુના ઉપરવાળા હાથમાં તલવાર અને નીચેવાળા હાથમાં કમળ અને પુષ્પ સુશોભિત છે. આમનું વાહન સિંહ છે.

        મા કાત્યાયનીની ભક્તિ કરવાથી મનુષ્યને ખુબ જ સરળતાથી અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ ચારો ફળોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમને આ લોકમાં પણ અલૌકિક તેજ અને પ્રભાવ મળે છે. તો ચાલો આજે માં કાત્યાયનીની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम् ।
सिंहारूढा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम् ॥

स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थिताम् षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम् ।
वराभीत करां षगपदधरां कात्यायनसुतां भजामि ॥

पटाम्बर परिधानां स्मेरमुखी नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम् ॥

प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम् ।
कमनीयां लावण्यां त्रिवलीविभूषित निम्न नाभिम् ॥

 સ્તોત્ર:

कञ्चनाभां वराभयं पद्मधरा मुकटोज्जवलां ।
स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनेसुते नमोऽस्तुते ॥

पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम् ।
सिंहस्थिताम् पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते ॥

परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा ।
परमशक्ति, परमभक्ति, कात्यायनसुते नमोऽस्तुते ॥

विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता ।
विश्वाचिन्ता, विश्वातीता कात्यायनसुते नमोऽस्तुते ॥

कां बीजा, कां जपानन्दकां बीज जप तोषिते ।
कां कां बीज जपदासक्ताकां कां सन्तुता ॥

कांकारहर्षिणीकां धनदाधनमासना ।
कां बीज जपकारिणीकां बीज तप मानसा ॥

कां कारिणी कां मन्त्रपूजिताकां बीज धारिणी ।
कां कीं कूंकै क: ठ: छ: स्वाहारूपिणी ॥

 કવચ:-

कात्यायनौमुख पातु कां स्वाहास्वरूपिणी ।
ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुन्दरी ॥

कल्याणी हृदयम् पातु जया भगमालिनी ॥

 

ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहाः II

नवरात्रि का छठ्ठा है यह, माँ कात्यायनी रुप I

कलयुग मैं शक्ति बनी, दुर्गा मोक्ष स्वरुप II

 

कात्यायन ऋषि पे किया, माँ ऐसा उपकार I

पुत्री बनकर आ गयी, शक्ति अनोखी धार II

 

देवो की रक्षा करी, लिया तभी अवतार I

ब्रज मँडल मैं हो रही, आपकी जय जयकार II

 

गोपी ग्वाले आराधा, जब जब हुएँ उदास I

मन की बात सुनाने को, आए आपके पास II

 

श्री कृष्ण ने भी जपा, अँबे आपका नाम I

दया दृष्टि मुझपर करो, बारं बार प्रणाम II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा कात्यायनी, जय मा कात्यायनी I

जय मा कात्यायनी, जय मा कात्यायनी II

ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ….. અદિતી સોની

માર્ચ 13, 2017

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજ ફાગણ વદ એકમ એટલે કે ધુળેટી. આમ તો આજનો તહેવાર એટલે રંગોનો તહેવાર. મેઘધનુષ્ય ના સાતેય રંગો પણ તો વરસાદના આગમન બાદ કેવુ સરસ રૂપ આકાશને અર્પી જાય છે. તેમ સંબંધોમાં પણ અવનવી યાદો, સ્મરણોના રંગો ઉમેરી એને પણ રંગીન બનાવી દઈએ. અને આજે બધા મતભેદ-મનભેદો ભુલાવી ચાલો ફરીથી એ સંબંધોને રંગીન યાદોથી ભરી દઈએ. રંગોતો માત્ર બહાનું જ છે ને ખરેખર એ તો એકબીજાને સાથે વીતાવવા. અને એટલે જ તો કહે છે ને કે “बूरा ना मानो होली है “ તો ચાલો આજે માણીએ આજના આ પાવન પર્વે આ સુંદર રચના…  

ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ,

કાનો કાન પણ પડે ના ખબર કોઈને ના તો કહિએ.
વિસરી ને જગતની જંજાળ છાનામાના જઈએ,
ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ,

કેસુડાં પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો કેસરી,
વાતો એટલી મીઠી કરીએ કે મોરી લાગે મીસરી.

પાન પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો લીલો,
મોહક તો એટલા થઈએ કે ચાંદ પણ લાગે ફીકો.

સૂરજ પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો સોનેરી,
મંજીલો ને પામતાં પામતાં યાદો લાગે અનેરી.

વાદળો પાસેથી લઈએ રંગ મજાનો વાદળી,
એક્મેકમાં ગુમ થતાં આજે જીંદગી લાગે ખાનગી.
ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ,

તારાં જોડે વિહાર કરતાં ગગનમાં કાંઈ ભમીએ.
ચાલ આજે તું ને હું પ્રેમની હોળી હોળી રમીએ.

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ૨૦૧૭….. शक्ति का नाम ही नारी है….. ઈન્દિવર

માર્ચ 8, 2017

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

            આજ તો સૌથી પહેલા તો હુ એમ કહીશ કે કેટલા સમય પછી ફરી લખી રહી છું, અને એ પણ આજના આંતરરાષ્ટ્રીય મહીલા દિન ના પાવન પ્રસંગે. કહે છે કે નર અને નારી બંને એકબીજા વિના અધૂરા છે. અરે આજના યુગમાં સ્ત્રીને પુરૂષ સમોવડી બનાવવાની હોડ પણ ચાલે છે, પણ શું નારીને પુરૂષ સમોવડી બનાવવાની જરૂર છે ખરી ? સ્ત્રીને કોઈને સમકક્ષ ન બનતા એનું પોતાનું આગવું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ હોવું જોઈએ. એક વાત જે કાજલ ઓઝા વૈદ્યએ કહેલ કે શું તમને પુરૂષ જેવી સ્ત્રી ગમશે? ચોક્ક્સ નહી જ કારણકે જે સ્ત્રી પાસે છે એની પૂર્તિ પુરૂષ ક્યારેય ના જ કરી શકે, અને એવી જ રીતે પુરૂષની પણ એક આગવી ઓળખ છે. પુરાણોથી સ્ત્રીને ખુદ ભગવાને પણ આગળ સ્થાન આપેલ છે અને તેથી જ તો આપણે સૌ રાધાકૃષ્ણ કે સીતારામ કહીએ છીએ. અરે ખુદ શંકર ભગવાને પણ અર્ધનારેશ્વરનું રૂપ ધરેલ છે, તો વળી મહાકાલીને શાંત પાડવા ખુદ તેઓ એમના પગમાં પડેલ છે. અરે કેટલીયે રાક્ષસી શક્તિનો અંત સ્ત્રીશક્તિએ જ કરેલ છે.  કદાચ દરેક સંવેદના, લાગણી એમાં ભરપુર ભરેલ છે, તો વળી સમય આવ્યે એ એટલી કઠોર બની આખા વિશ્વની સામે લડી શકે છે. અને એમ કહું તો અતિશયોક્તિ નહી કહેવાય કે નારી ક્યારેય અબળા રહી જ નથી તે તો સબળાથી પણ બે ગજ ચડે તેવી છે. અને કદાચ શબ્દો પણ  તેને વર્ણવવા અધૂરા લાગે. તો વધુ ના કહેતા આજના આ દિવસ પર હુ એક ગીત મુકી રહી છુ જેમા નારીની શક્તિને ઉજાગર કરી છે. અને જે આપ સૌને હિંમત અર્પે અને સ્થાપિત કરે છે કે નારી સર્વશક્તિમાન છે. તો આશા છે કે આપ સર્વેને ગમશે… આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવની અપેક્ષા સહ.

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II २ II

कोमल है कमज़ोर नहीं तू I

 

सतियों के नाम पे तुझे जलाया I

मीरा के नाम पे ज़हर पिलाया II २ II

सीता जैसी अग्नि परीक्षा, जग में अब तक जारी है I

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

 

फिल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं II २ II

पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है I

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

 

बहुत हो चुका अब मत सहना तुझे इतिहास बदलना है II २ II

नारी को कोई कह ना पाये अबला है बेचारी है I

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

 

कोमल है कमज़ोर नहीं तू,  शक्ति का नाम ही नारी है I

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है II

कोमल है कमज़ोर नहीं तू I

નૂતનવર્ષાભિનંદન ૨૦૭૧. હરિ, દિવાળી કરી ?…… રવિન્દ્ર પારેખ

ઓક્ટોબર 24, 2014

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો,

          આજે શરૂ થઈ ગયું નવું વિ.સં ૨૦૭૧. આજના આ શુભ દિવસ પર ઘરે ઘરે દીવા પ્રગટ્યાં હશે. અને ઘરમાં રોનક રોનક હશે. છતાં પણ આજની દિપાવલીમાં કાંઈક ખૂટે છે, પહેલા કરતાં હવે દિવાળીમાં એટલી મજા નથી આવતી. આ વાત લગભગ ઘણા બધાના મનમાં સતાવતી હશે, ખરું ને ! હા What’s App, Facebook, Email કે Internetની મદદથી આપણે સૌ એકબીજાની નજીક આવ્યા હોય એવું જરૂર લાગે છે પણ કદાચ એ વખતની જે લાગણીઓની સરવાણી વહેતી હતી કદાચ તે ખૂટે છે. પહેલા ખાસ આ દિવાળી કે નવા વર્ષમાં એકબીજાને મળવા એમના ઘરે જતાં, કેટલીયે વાતો વાગોળતા અને સાચે જ તહેવાર મનાવ્યાની લાગણી અનુભવાતી. આજે કદાચ ઉપરના માધ્યમોથી બધાને શુભેચ્છાઓ તો પાઠવી દઈએ છીએ પણ કદાચએ અંતરના ઉમળકા કરતા માત્ર વ્યવહાર સચવાતો હોય એવું લાગે છે. હમણાં જ મને એક સંદેશો મળેલો કે

          એક મિત્રએ તેના મિત્રને મેસેજ કર્યો કે મને અકસ્માત થયો છે અને આ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે. તો વળતા જવાબમાં મિત્રે વાંચ્યા પણ વગર જવાબ મોકલી દીધો કે તમને અને તમારા પરીવારને પણ મારા તરફથી નૂતનવર્ષાભિનંદન.  

          આ તે કેવી ઉતાવળતા કે પછી જે સંદેશાવ્યવહારના સાધન છે તે સંદેશાઓથી પણ માનવ કંટાળી માત્ર ફોર્માલીટી નિભાવે છે. ચાલો આ વર્ષે આપણાં ફોનમાં રહેલાં નંબર તપાસીએ અને એમાંથી જેની સાથે ઘણા સમયથી વાત પણ નથી થઈ એ સર્વેને યાદ કરીએ. બસ એમ જ કાંઈ પણ કારણ કે સ્વાર્થ વીના. અને આપને જે અનુભવ થાય કે લાગણી અનુભવાય એ અમારી સાથે પણ આ મનનો વિશ્વાસમાં પણ વ્યક્ત કરશો ને ! ચાલો આ સાથે આજના પાવન પર્વે માણીએ કવિશ્રી રવિન્દ્ર પારેખની આ રચના. અને અમારી બનાવેલી આ રંગોળી અને પૂછીએ શ્રી હરિને કે હરિ, દિવાળી કરી ? …. અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ પણ જરૂરથી આપશો.      

 

 Rangoli

તારે તાર થતા તારાની રાત સુંવાળી કરી,
હરિ, દિવાળી કરી ?

ખૂણે ખૂણે દીવી પ્રગટે તે જોતું આકાશ,
એમ લાગતું ધરતી જાણે દર્પણ ધરતી ખાસ,
રાત, પાંખ લઇને ઊડે ન તેથી તેજની જાળી કરી…
હરિ, દિવાળી કરી ?

હરિ, દીવીની જ્યોત તમે તમને હું ફૂંક ન મારું,
તમે ઊડો તો મારે કરમે રહે ફક્ત અંધારું,
ભલા તેથી તો દીવી સઘળી લોહીને બાળી કરી…
હરિ, દિવાળી કરી ?

આખું આ આકાશ રાતનાં ઝાડની જેમ જ ખૂલે,
તારા જાણે ફૂલ હોય તેમ મઘમઘ ફાલેફૂલે,
ધરતીને કોઇ કલમ કરે તેમ નભની ડાળી કરી…
હરિ, દિવાળી કરી ?


%d bloggers like this: