ફાગણની વધામણી(૨)…સાંવરિયા રમવાને ચાલ !…..સુરેશ દલાલ

by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો,

આજે ફાગણની વધામણી ખાતુ સુરેશ દલાલનું આ ગીત એક નવયૌવનામાં ઉભરાતાં સ્વપ્ના અને તેના રૂપની માદકતાને ફાગણનો રંગ લાગ્યો છે અને આમ્રમંજરી ડાળૅ કૂ કૂ કરતી કોયલના સાદમાં તે પણ તેના સાંવરિયાને બોલાવે છે કે આટલા સુંદર વાતાવરણમાં તેની સાથે પળો માણવા.તો વધું ન કહેતા ચાલો માણીએ આ ગીત.

 kajal-no-kef

આંખ્યુંના આંજણમાં ફાગણનો કેફ અને અંબોડે કેસુડો લાલ;
રંગ ને સુગંધના સરવરિયે સંગ સંગ સાંવરિયા રમવાને ચાલ !

આવતા ને જાતા આ વરણાગી વાયરાએ મચાવ્યાં છે ઝાઝા તોફાન;
ભૂલીને ભાન ભંવર ભમતો ભમે છે આજ પુષ્પોના અમરતને પાન.
આંબલિયે બજવે છે કોકિલ બાંસુરિયા અંતરને ઊંડે ઉછાળ;
રંગ ને સુગંધના સરવરિયે સંગ સંગ સાંવરિયા રમવાને ચાલ !

લૂમઝૂમતી મંજરીની હરિયાળી મ્હેક મારી મબલખ જગાવે છે ઝંખના;
નજરુંને હેરીને જોયું જરીક, કેવાં ઊડે પતંગિયા અજંપના !!
થઇને ગુલાલ આજ રંગે ઘરાની ધૂળ વાયરાના રેશમી રૂમાલ;
રંગ ને સુગંધના સરવરિયે સંગ સંગ સાંવરિયા રમવાને ચાલ !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: