ગાંધીડો મારો, મોભીડો મારો….. દુલા ભાયા ‘કાગ’

by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો,

વળી ફરતા ફરતા અમિતભાઈના બ્લોગ અમીઝરણું પર પહોંચી ગયો અને મને મલી ગયું શ્રી દુલા ભાયા કાગની આ રચના જે ગાંધીજીનું સમગ્ર વ્યક્તિત્વ જીવનચરિત્ર વ્યક્ત કરે છે.તો આ રચનાને આપ સર્વ સમક્ષ મુકવાની લાલસઆ થોડી જ રોકી શકાય…! વળિ કવિ કાગનું ગીત આવકારો મીઠો આપજે ત્યારે જ રજુ થયેલો જ્યારે સુલભગુર્જરીનો શુભારંભ થયેલો.તો માણો આ રચના…

gandhiji

સો સો વાતુંનો જાણનારો,
        
મોભીડો મારો ઝાઝી વાતુંનો ઝીલનારો.
 
ડગલે ડગલે હાલ્યા કરે છે, ઊંચાણમાં ન ઊભનારો;
        
…..ઢાળ ભાળીને સૌ ધ્રોડવા માંડે,
        
ઇ તો ઢાળમાં નવ ધ્રોડનારો, મોભીડો…..

ભાંગ્યા હોય એનો ભેરુ થનારો, મેલાંઘેલાંને માનનારો;
        
…..ઉપર ઊજળાં ને મનનાં મેલાં એવાં,
        
ધોળાને નહીં ધીરનારો. મોભીડો…..

એના કાંતેલામાં ફોદો ન ઊમટે, તાર સદા એકતારો
        
…..દેયે દૂબળિયો ગેબી ગામડિયો,
        
મુત્સદ્દીને મૂંઝવનારો. મોભીડો…..

પગલાં માંડશે એને મારગડે, આડો ન કોઇ આવનારો;
        
…..ઝેરના ઘૂંટડા જીરવી જાશે ઇ તો,
        
બોલીને નૈં બગાડનારો. મોભીડો…..

નાનાં બાળક જેવો હૈયે લેરીલો, એરુમાં આથડનારો;
        
…..કૂણો માખણ જેવો સાદો ને સોયલો ઇ,
        
કાળને નોતરનારો. મોભીડો…..

આવવું હોય તો કાચે તાંતણે, બંધાઇ ને આવનારો;
        
…..નાવવું હોય અને નાડે જો બાંધશો તો,
        
નાડાં તોડાવી નાસનારો. મોભીડો…..

રૂડા રૂપાળા થાળ ભરીને, પીરસે પીરસનારો;
        
…..અજીરણ થાય એવો આર કરે નૈ કદી,
        
જરે એટલું જ જમનારો. મોભીડો…..

આભે ખૂંતેલી મેડી ઊજળિયુંમાં, એક ઘડી ન ઊભનારો;
        
…..અન્નનાં ધીંગાણાની જૂની ઝૂંપડિયુંમાં,
        
વણ તેડાવ્યો જાનારો. મોભીડો…..

સૌને માથડે દુઃખડા પડે છે, દુઃખડાંને ડરાવનારો;
        
…..દુઃખને માથે પડ્યો દુઃખ દબવીને એ તો,
        
સોડ તાણીને સૂનારો મોભીડો…..

કાળ જેવાને મહાકાળ લાગે છે, આભને બાથ ભીડનારો;
        
સૂરજ આંટાં ફરે એવડો ડુંગરો,
        
ડુંગરાને ડોલાવનારો. મોભીડો…..

ઓળખજે બેનડી એ જ એંધાણીએ,
        
એ મારા ખોળાનો ખૂંદનારો;
        
મારો મોહનજી એ ઝાઝેરું જીવો મારા
        
ઘડપણને પાળનારો. મોભીડો…..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: