ઢોલ વાગે સે…..

by

તો વળી મોમાઈ માતને પણ બોલાવી લઈએ.આ ફોટૉ મારા માદરે વતન સમી ની પાસે મોમાઈ માતાનું મંદિર છે તેનો છે જેની સાથે મારી બાળપણની કેટલીયે યાદો સંકળાયેલી છે…

અને હા મિત્રો આ ગરબો મારી મિત્ર મનના અવાજમાં સાંભળવા સુલભગુર્જરીની મુલાકાત જરૂરથી લેજો.

 

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે,

નવલાં આવ્યાં નોરતાં ને રઢિયાળી છે રાત, ઢોલ વાગે સે,

 

વાગે  વાગળની શરણાઈઓ ને વાગે ઝાંઝપખાઝ, ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

સાચર ચોક શણગાર્યો ને હૈયે ઉમંગ આજ, ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

આનંદ ઉત્સવ થાય છે ને ભક્તો જુએ વાટ, ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

હૈયે ઉમંગ લઈ આવ્યાં ઓઢણીવાળી માત, ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

ચોખલીયાળી ચૂંદડી ને શોભે મોમાઈ માત,ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

નવરંગો છે ગરબો ને રમે મા સાક્ષાત,ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

ઝૂમે ગગનમાં ગરબો ને જ્યોતો ઝળહળાટ,ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

દેવો વધાવે ફૂલડે ને વંદે છે નરનાર,ઢોલ વાગે સે,

મોરા ગઢની માવડી મા શોભે મોમાઈ માત, ઢોલ વાગે સે.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: