તોફાની દરિયામાં…..

by

અને માતાજીને તો નિમંત્રણ આપવું જ પડે ને…

અને હા મિત્રો આ ગરબો મારી મિત્ર મનના અવાજમાં સાંભળવા સુલભગુર્જરીની મુલાકાત જરૂરથી લેજો.

 

તોફાની દરિયામાં નાવ મઝધાર છે,

આશાપુરા માતનો આધાર રે,

મઢવાળી માત વેલા આવજો,

આશાપુરા માત વેલા આવજો…..(૨)

 

મૂઆ મસાણેથી માનવ જીવાડતી,

પાપીઓના પાપ ધોઈ જીવન ઉજાળતી,

અટકીયા ઉકેલે છે કાજ રે,

મઢવાળી માત વેલા આવજો,

આશાપુરા માત વેલા આવજો,

તોફાની દરિયામાં…

 

ફાંસીના દોરડા કૂંકે રે ઉડાડતી,

આજીવન કેદ કેરા બંધન છોડાવતી,

સાંધતી નૈયાની આર રે,

મઢવાળી માત વેલા આવજો,

આશાપુરા માત વેલા આવજો,

તોફાની દરિયામાં…

 

માડી તારા નામની લહેર જેને લાગતી,

જન્મોજનમ કેરી પીડા જેની ભાગતી,

માડી તું કરજે સહાય રે,

મઢવાળી માત વેલા આવજો,

આશાપુરા માત વેલા આવજો,

તોફાની દરિયામાં…

 

દેશ-વિદેશથી તારી માનતાઓ આવતી,

વાંઝિયાને ઘેર માડી પારણાં બંધાવતી,

રાખતી તુ સૌની લાજ રે,

મઢવાળી માત વેલા આવજો,

આશાપુરા માત વેલા આવજો,

તોફાની દરિયામાં…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: