સનેડો

by

જય અંબે,

આજે છે આસો સુદ નોમ એટલે નવલી નવરાત્રીનું છેલ્લું નોરતું નવમું નોરતુ.આજે કંઈક અલગ દ્રષ્ટિકોણ રજુ કરવાની ઈચ્છા હતી પણ આજે નહી કાલે દશેરાને દિવસે જ તે યોગ્ય રહેશે.આજ તો છેલ્લો દિન હોવાથી આજકાલ જે મણીરાજ બારોટ પ્રખ્યાત કરી ગયા તે સનેડો ખૂબ ધૂમમાં છે તો હાલો આજે સનેડો જ માણીએ.

 

 

 

સનેડો સનેડો ભૈ…..ભૈ…..સનેડો લાલ લાલ સનેડો

હમજીને હાંભળજો લાલ લાલ સનેડો,

હમજી હકાય તો હમજજો લાલ સનેડો…

 

અલ્યા લાલી કરી પાઉડર કરી

સોડી બજારમાં જાય

ભલે ભાઈ ભાઈ ભલે

આડાઅવળાં ફાંફાં મારતી

હે કોઈને ઘાયલ કરતી જાય….લાલ સનેડો

હમજીને હાંભળજો લાલ લાલ સનેડો,

હમજી હકાય તો હમજજો લાલ સનેડો…

 

કાચી કરે આંખે લટકે

પાકી લોકો ખાય

પરણેલા બધા મોજું કરે

હે અલ્યા વાંઢા બગાહા ખાય…લાલ સનેડો

હમજીને હાંભળજો લાલ લાલ સનેડો,

હમજી હકાય તો હમજજો લાલ સનેડો…

 

હાંજ પડે ને દી આથમે

ભેંસો ખીલે બંધાય

વાંઢા મારા જુવાનિયા મેળામાં મોજું કરે

હે અલ્યા પરણેલા પસ્તાય….લાલ સનેડો

હમજીને હાંભળજો લાલ લાલ સનેડો,

હમજી હકાય તો હમજજો લાલ સનેડો…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: