છઠ્ઠુ નોરતું…..કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે ગરબા……

by

જય અંબે દોસ્તો,

આજે છે આસો સુદ છઠ્ઠ એટલે છઠ્ઠુ નોરતું. ચાલો આજે તો રમતા રમતા ગરબાનો રંગ પણ કેસરિયો થઈ ગયો છે તો ચાલો માણીએ આ ગરબાને… અને માફ કરજો મિત્રો મારી મિત્ર મન ની તબિયત વધારે ખરાબ હોવાથી તેમની રચના કે ગરબો તેઓ આપી ન શકવાને કારણે રજૂ નથી કરી શકતો.આશા છે તેઓ જલદીથી સાજા થઈ જાય અને માતાજીના આ તહેવારને આનંદથી ઉજવે..

 
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ
 
આસોના નવરાત્ર આવ્યા અલ્યા ગરબા
આસોના નવરાત્ર આવ્યા રે લોલ
 
ઝીણા ઝીણા જાળિયાં મુકાવ્યાં રે ગરબા
ઝીણા ઝીણા જાળિયાં મુકાવ્યાં રે લોલ
 
કંકુના સાથિયા પુરાવ્યા રે ગરબા
કંકુના સાથિયા પુરાવ્યા રે લોલ
 
કોના કોના માથે ફર્યો રે ગરબો
કોના કોના માથે ફર્યો રે લોલ
 
નાની નાની બેનડીના માથે રે ગરબો
નાની નાની બેનડીના માથે રે લોલ
 
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ
 
ઘૂમતો ઘૂમતો આવ્યો રે ગરબો
ઘૂમતો ઘૂમતો આવ્યો રે લોલ
 
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે આરાસુર
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે લોલ
 
મા અંબાએ તને વધાવ્યો રે ગરબા
મા અંબાએ તને વધાવ્યો રે લોલ
 
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે પાવાગઢ
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે લોલ
 
મા કાળીએ તને વધાવ્યો રે ગરબા
મા કાળીએ તને વધાવ્યો રે લોલ
 
હરતો ને ફરતો આવ્યો માટેલ ગામ
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે લોલ
 
મા ખોડિયારે તને વધાવ્યો રે ગરબા
મા ખોડિયારે તને વધાવ્યો રે લોલ
 
હરતો ને ફરતો આવ્યો શંખલપુર
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે લોલ
 
મા બહુચરે તને વધાવ્યો રે ગરબા
મા બહુચરે તને વધાવ્યો રે લોલ
 
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: