“વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ” …..

by

અરે હાં મિત્રો ૧લી ઓગસ્ટ થી ૭મી ઓગસ્ટ ના સપ્તાહને વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો મિત્રો આજે મને આપનું પ્રોમિસ જોઈએ છે કે તમે દરેક માતાને આ સૂચન તો આપશો એટલુ જ નહી પણ એ નાના બાળને એની માતાના આ વાત્સલ્યથી દૂર ના રખાય અને તેને પૂરતુ પોષણ મળી રહે. આજે આ દિવસે H..ओ ओ ओ मां..तेरे हाथमेरी आवाज़ को मिल गई रोशनी રચના તો પહેલા રજૂ થઈ ગઈ છે પણ સ્વર રૂપે અહીં રજૂ કરું છું આશા છે તે આપનું મન મોહી લેશે.

.

MAKMGR- oooo ma.mp…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: