વરસાદ ભીંજવે…….. રમેશ પારેખ

by

અને કાલથી જ હવે ગુજરાતમાં વર્ષાઋતુનો  રીતસરનો પ્રારંભ થઈ ગયો. વરસાદની ઋતુ તો નાના-મોટા સૌ કોઈની પ્રિય ઋતુ છે. બાળપણની એ પહેલા વરસાદમાં પલળવાથી લઈને કાગળની હોડીઓ બનાવી તરતી મૂકવી કે પછી પોતાના પ્રિય પાત્ર સાથે વરસાદની સાથે સાથે તેના વ્હાલમાં પણ  ભીંજાવું અને જો પ્રિય વ્યક્તિ ન હોય તો વરસાદની સાથોસાથ તેના વિરહના આંસુઓમાં પણ ભીંજાવું. કે પછી ઢળતી ઉંમરે ભૂતકાળના એ દિવસોને યાદ કરીને પણ ભીંજાવું. ખરેખર આ વરસાદ આપણને કેટલું બધું ભીજવે છે તો આ પરથી જ આપણા રમેશ પારેખની આ રચના યાદ આવી જે આપ સર્વેને રીતસર્ ભીજવી દેશે.

 

આકળવિકળ આંખકાન વરસાદ ભીંજવે
હાલકડોલક ભાનસાન વરસાદ ભીંજવે

ચોમાસું નભ વચ્ચે લથબથ સોળ કળાએ ઉગ્યું રે વરસાદ ભીંજવે
અજવાળું ઝોકાર લોહીની પાંગત સુધી પૂગ્યું રે વરસાદ ભીંજવે

નહીં છાલક, નહીં છાંટા રે વરસાદ ભીંજવે
દરિયા ઉભા ફાટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે

ઘરમાંથી તોતિંગ ઓરડા ફાળ મારતા છૂટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે
ધૂળ લવકતા રસ્તા ખળખળ વળાંક ખાતા ખૂટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે

પગના અંતરિયાળપણાને ફળિયામાં ધક્કેલો રે વરસાદ ભીંજવે
નેવાં નીચે ભડભડ બળતો જીવ પલળવા મેલો રે વરસાદ ભીંજવે

બંધ હોઠમાં સોળ વરસની કન્યા આળસ મરડે રે વરસાદ ભીંજવે
લીલોધમ્મર નાગ જીવને અનરાધારે કરડે રે વરસાદ ભીંજવે

અહીં આપણે બે અને વરસાદ ભીંજવે
મને ભીંજવે તું તને વરસાદ ભીંજવે

થરથર ભીંજે આંખકાન, વરસાદ ભીંજવે,
કોને કોનાં ભાનસાન, વરસાદ ભીંજવે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: