મારો સાહ્યબો અષાઢીલો મેઘ… – તુષાર શુક્લ

by

મારી સૌથી નજીકની મિત્રે મને તેમની રચનાઓ આ બ્લોગ પર રજૂ કરવાની પરવાનગી આપી છે તો એના માનમા  તુષાર શુક્લ ની આ રચના પ્રસ્તુત કરુ છું.

Vivah

મારો સાહ્યબો અષાઢીલો મેઘ છે સખી,
એને વરસંતા લાગે છે વાર
પણ, વરસે ત્યારે અનરાધાર… !

મળવા આવે ત્યારે બોલે ના કાંઇ
એના શ્વાસોમાં વાગે શરણાઇ
આઘે રહીને વ્હાલ વરસાવે વ્હાલમા
લાગે કે નખશિખ ભીંજાઇ

મારો પીયુજી હૈયાનો હાર,
એને વરસંતા લાગે છો વાર
પણ, વરસે ત્યારે અનરાધાર…  !

મારો સાહ્યબો અષાઢીલો મેઘ

ઉપરથી લાગે છે કોરોધાકોર
એની ભીતર ઘેરાતું આકાશ
આષાઢી અણસારો ઓળખતા આવડે તો
ચોમાસુ છલકે ચોપાસ

ગમે એના વિના ના લગાર
એને વરસંતા લાગે છો વાર
પણ, વરસે ત્યારે અનરાધાર…  !

મારો સાહ્યબો અષાઢીલો મેઘ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: